این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
.: منتخب تصاویر اولین کنگره بین المللی سلامت همراه - 27 و 28 اردی بهشت 1394 - شیراز/ایران