| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

آخرین پیشنهادات دریافتی :
ثبت در isc
سلام برای کنگره مقاله می خواستیم ارسال کنیم ولی کنگره هنور در سایت isc ثبت نشده و اگر ثبت نشود امتیازی برای ما ندارد ح.اهشمند است اقدام شود http://mcl.isc.gov.ir/confirmedConferences.aspx?p=2 احمدی زاد 09123154055

پاسخ : تیم کنگره در حال انجام امور اداری جهت دریافت مجوز ISC می باشد. با تشکر

.: بازگشت