| راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني

آخرین پیشنهادات دریافتی :
سوال
با سلام آیا مهلت ارسال چکیده مقالات تمدید خواهد شد. با تشکر

پاسخ : آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات ٢٠ آذر ماه مي باشد.

.: بازگشت