این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 

بدین وسیله به اطلاع می رساند نتایج داوری مقالات کنگره در حال ثبت می باشد.

Ø      لطفاً جهت مشاهده نتایج داوری به بخش « وضعیت مقاله» در پنل کاربری خود مراجعه نمایید. نتایج از طریق پست الکترونیکی کاربر نیز به اطلاع خواهد رسید.

* لازم به ذکر است که نتایج داوری قابل تغییر نمی باشد.

Ø      افرادی که مقالات آن ها به صورت « پوستر» و «سخنرانی» پذیرفته شده اند می بایست حداکثر تا تاریخ 1397/11/20 نسبت به ارسال فایل پوستر مقاله خود مطابق فایل راهنمای زیر اقدام نمایند.

 

جهت دریافت فایل راهنمای ارسال پوستر کلیک کنید.

جهت دریافت فرمت پاورپوینت پوستر کلیک کنید.

Ø      افرادی که وضعیت مقاله آنها به صورت «مقاله شما نیاز به اصلاحات دارد» ثبت شده است، می بایست با مطالعه دقیق متن پیام مندرج در قسمت «پیام ها» در پنل کاربری خود، هر چه سریعتر نسبت به اصلاح موارد عنوان شده اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 1397/11/16 نسبت به ارسال مقاله اصلاح شده خود طبق فایل راهنمای زیر اقدام نمایند.

*** بدیهی است افرادی که به هر دلیل موفق به ارسال فایل پوستر / فایل اصلاح شده مقاله خود در زمان های اعلام شده نگردند، وضعیت مقاله آن ها به «عدم پذیرش نهایی» تغییر خواهد یافت که این موضوع غیر قابل بازگشت خواهد بود.

جهت دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله اصلاح شده کلیک کنید.بازگشت1397/11/07