این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 به اطلاع می رساند تمامی گواهی های سومین کنگره بین المللی سلامت همراه به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. لینک سایت مربوطه روز دوشنبه مورخ 97/12/20 به همراه راهنمای تصویری دریافت گواهی بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.

بازگشت1397/12/11