این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

 اعضای کمیته علمی:   (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر علیرضا احمدوند (پژوهشگر دانشکده علوم بالینی دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا)


دکتر اعظم اصلانی (عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


مهندس اسماعیل امیری (مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری فارس)


مهندس محمد مهدی استدلال (کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری فارس)


دکتر کامران باقری لنکرانی (استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر امید بوشهریان 
(رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز)


دکتر امید پورنیک (عضو هیأت علمی و رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران)


دکتر پیام پیمانی 
(مسئول واحد اعتباربخشی و رتبه بندی بین المللی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر سید محمود تارا 
(عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)


دکتر علی توکلی (MPH و متخصص طب سنتی، مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر علی توکلی گلپایگانی 
(عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران)


مهندس مجید دهبیدی پور (رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف)


دکتر سعید سعیدی نژاد (مسئول مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


مهندس مهرداد سهرابی 
(مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس)


دکتر حبیب شریف (رئیس بنیاد نخبگان استان فارس)


دکتر مهرداد شریفی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر رکسانا شریفیان 
(مدیر گروه علوم اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر علیرضا شکیبافرد 
(رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس)


دکتر سید علی اکبر صفوی 
(عضو هیات امناء دانشگاه شیراز و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز)


دکتر فرهاد فاتحی
(پژوهشگر مرکز سلامت آنلاین دانشگاه کوئینزلند استرالیا)


دکتر سید هدایت اله فقیه
 (مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر احمد کلاته ساداتی 
(عضو هیات علمی و مدیرگروه جامعه شناسی دانشگاه یزد)


دکتر فرهاد لطفی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاعات رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر سید محمدجواد مرتضوی (عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده پزشکی دنشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر احمد مصلی نژاد 
(معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان)


دکتر سید جلیل معصومی 
(استادیار دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز)


دکتر مهدی نصیری
(عضو هیات علمی گروه مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر حسین وطن پور 
(استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)


دکتر سید ستار هاشمی 
(معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت کشور)


مهندس حمیدرضا همتی (مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور فنی و معاون شبکه مخابرات منطقه فارس)

دکتر بهنام هنرور (معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر مهران یزدی
(دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز)


(Dr.Nademm Mahmood (Associate Professor at Department of Computer Science,University of Karachi
 
(Dr.Cenk Tezcan (Entrepreneur,Futurist,Expert in Healthcare,Turkey,Ankara