صفحه اصلی > رئیس کنگره
.: رئیس کنگره


 

دکتر کامران باقری لنکرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام رئیس کنگره:

با استعانت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز میزبان دومین کنگره بین المللی سلامت همراه در تاریخ 5-4 اسفندماه 1395 می باشد. این کنگره به عنوان فرصتی برای پیوند هرچه بهتر دانش، خدمت و کارآفرینی است .در طی دو سال گذشته اقدامات خوبی در ارتقای زیرساخت های تلفن همراه و امکان استفاده از آنها در نظام سلامت به وجود آمده است، به خصوص آنکه دسترسی بسیار بالایی بین تمامی طبقات جامعه به تلفن همراه وجود دارد که می تواند به عنوان فرصتی برای ارتقای سلامت و مراقبت جامعه و گسترش عادلانه خدمات سلامت به آن نگریست.

 بر اساس گزارش ها در ایران، از مجموع بیش از 150 میلیون سیم کارت موجود، 80 میلیون سیم کارت فعال وجود دارد. در واقع به ازای هر ایرانی یک سیم کارت فعال موجود است. از این تعداد بر اساس آخرین برآوردها 35 میلیون مشترک از خدمات داده استفاده می  کنند . از سوی دیگر بیش از 40 میلیون تلفن همراه هوشمند نیز در ایران فعال است .

همه این ها نشان از وجود امکاناتی می دهد که می تواند در اختیار نظام سلامت قرار گیرد و در جهت بهبود خدمات به کار افتد. اما شرط آن فعالیت هدفمند ، عالمانه ، به هنگام ، کارآمد و با توجه به شرائط و خصوصیات بومی است .

سلامت همراه ، به عنوان یک ظرفیت گسترده و متنوع کار آفرینی و ثروت آفرینی برای دانش آموختگان دانشگاهی نیز مورد توجه است. بازار این عرصه با رشدی 6 برابری در طی سه سال گذشته در جهان روبرو بوده و تخمین روند 20 ساله آن نرخ رشد 20 برابری را نشان می دهد .کشور ما به ویژه استان فارس با توجه به خیل دانش آموختگان مقاطع مختلف می تواند حتی در عرصه جهانی در این زمینه حضوری فعال داشته باشد .

اما سلامت همراه یک موضوع تک بخشی یا دو بخشی نیست. در گسترده این عرصه نه فقط به جنبه های سلامتی و فنی بلکه باید به اخلاق، حقوق و جامعه شناسی و حتی انسان شناسی توجه داشت. این سمینار در تلاش است تا با نگاهی همه جانبه به موضوع و با در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و استفاده از تجارب بین المللی به عرصه ای برای استفاده از سلامت همراه نه به عنوان تفنن بلکه به عنوان ابزاری روزآمد در ارتقای خدمات، امتداد مراقبت ها، بهبود دسترسی، عادلانه تر شدن بهره مندی از خدمات و تلاش برای پوشش همگانی سلامت تبدیل شود. حضور اندیشمندانی از هفت کشور جهان در کنار محققان ایرانی و نیز حمایت مسئولین وزارت خانه های بهداشت و ارتباطات از این عرصه نوید بخش تحرک بیشتری در سلامت همراه به عنوان یکی از کم هزینه ترین راه های ارتقای سلامت جامعه است .