صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

 دکتر کامران باقری لنکرانی: استاد بخش گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

دکتر سید محمدجواد مرتضوی: دبیر علمی کنگره، استاد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رئیس مركز تحقيقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سید جلیل معصومی: استادیار دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر سید علی اکبر صفوی: استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، قائم مقام رییس دانشگاه شیراز

دکتر سید محمود تارا: مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر حسین وطن پور: 
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مدیر کل توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سید هدایت اله فقیه: مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر بهنام هنرور: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

دکتر کاظم رحیمی: دانشیار دانشگاه آکسفورد، موسسه بهداشت جهانیThe George Institute for Global Health انگلستان

دکتر سید ستار هاشمی: دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس

دکتر علیرضا خسرویدانشگاهSapenzia ، رم، ایتالیا

مهندس احمد ملکیان بروجنی: مشاور مدیر عامل شرکت همراه اول در حوزه سلامت همراه - اداره کل  نوآوری و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات سیار ایران

دکتر رکسانا شریفیان: دانشیار دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر حسین پارسایی: استاديار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر پیام پیمانی: دکترای داروسازی، کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر احمد کلاته ساداتی: دکترای جامعه شناسی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر علی زمانی: استاديار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر علیرضا مهدی زاده: استاديار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر رضا ثامنی: استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

دکتر حسن جولایی: عضو مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر مهران یزدی: دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا شکیبافرد: رییس انجمن رادیولوژی استان فارس

دکتر احمد مصلی نژاد: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر امید پور نیک: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی توکلی گلپایگانی: عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

مهندس محمدمهدی موحدی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محترم نعمت الهی: 
دانشیار مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکتر سید رئوف خیامی: استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر سید محمد امین حسینی: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز دانشگاه علوم پزشکی شیراز