این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه کنگره: 

آدرس: شیراز - خیابان نشاط - جنب مجتمع سالن های سینا صدرا - ساختمان مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز

تلفن:     32332771-071   
داخلی 1005 و 1006
 
تلفکس: 32332773-071 

ایمیل: mhealth2019@sums.ac.ir

          mhealth2019@gmail.com