صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه کنگره:

آدرس: شیراز - خیابان نشاط - جنب مجتمع سالن های سینا و صدرا - مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز

تلفن: 32122776-071
تلفکس: 32332773-071

ایمیل: mhealth2017@sums.ac.ir

         mhealth2017@mohme.gov.ir