صفحه اصلی > شرایط اسکان و گردشگری
.: شرایط اسکان و گردشگری


احترما به استحضار می رساند که پیرو پیگیری های دبیرخانه کنگره، امکان بهره مندی از فضای مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تعداد محدود جهت افرادی که مقاله آنها به منظور ارائه (صرفا سخنرانی) مورد پذیرش واقع شده است فراهم گردیده است.

همچنین به منظور ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان محترم در خصوص اسکان و برنامه گردشگری در طول مدت برگزاری کنگره ( 4 الی 5 اسفند 95 ) اطلاعات ذیل جهت بهره مندی از تخفیف ویژه کنگره ارائه می گردد.

لازم به یادآوری می باشد که 
دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (شیراز - اسفند 95) هیچ مسئولیتی در خصوص اسکان شرکت کنندگان محترم را نمی پذیرد. و اطلاعات ذکر شده در این صفحه صرفا در راستای ارائه تسهیلات و راهنمایی به مخاطبان و شرکت کنند گان محترم کنگره می باشد.

لازم به ذکر است که در صورت افزایش نرخ هتل ها بر اساس مصوبات سازمان گردشگری در زمان ذکر شده، مابه التفاوت هزینه ها دریافت می گردد.