این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی کنگره سلامت همراه
.: کارگاه های آموزشی کنگره سلامت همراه

 
فایل های مورد نیاز کارگاه آموزشی گرایش های موجود در سلامت همراه با رویکرد آینده پژوهی
ارائه دهنده : Dr.Cenk Tezcan

لطفا اپلیکیشن Trends Navigator را از لینک های زیر دانلود نمایید.